FINN SPARK, Inc.
 

 


     Non profit organization under Section 501.c.3 of the US Internal Revenue Code
Kipinästä Liekki – From Spark to Flame!
 
  • Home

Welcome to the Home Page of Finn Spark, Inc.

Finnish Christmas Bazaar on November 19, 2022 from 11am-3pm!


Member Renewals:  Click on "Buy Now" below to renew your membership.

Membership Options


About Finn Spark

The mission of Finn Spark, Inc. (Kipinä-Kerho) is to engage in charitable, educational, and cultural activities; to raise funds to benefit the elderly and children’s causes; and to give scholarships to educational and cultural institutions in Finland and in the United States.

Follow us on Facebook


Contact us:

To request inclusion of an upcoming event or newsletter:
maritaorton@gmail.com 

To request a grant for year FY 2022-2023 [See Grants]:
grants@finnspark.org

To request information about membership in Finn Spark:
vicepresident@finnspark.org


Finnish Christmas Bazaar

The next Finnish Christmas Bazaar, the major fund-raising event organized by Finn Spark, will be held in November 19, 2022. This event attracts over 1500 people. For further information see the Bazaar page.

Finn Spark 65th Anniversary Gala
To see Gala Photos: Go to Members -- News

(photos restricted to Members)


*Reflections on Finland Independence Day
by Liisa Herweg, member of FinnSpark


FINN SPARK

A SHORT HISTORY OF THE ASSOCIATION
In 1949, at the inspiration of Edith Hart, a unique Finnish-American club, KIPINÄ-KERHO, was founded in Washington D.C. by a group of women born in Finland, or of Finnish descent. The purpose was to keep Finnish culture and language alive and render material assistance to their war-torn homeland.  Initial efforts were directed toward collecting clothing and other necessities.  As time went on, these energetic women and their spouses turned to raising money through popular Christmas bazaars at which Finnish delicacies, glass and books, etc. were sold. The proceeds from this undertaking have grown steadily, and go to fund medical, educational, elderly care institutions and scholarships in the U.S. and Finland. Donations are tax deductible under Section 501(C )3 of the U.S. Internal Revenue Code. The Association is incorporated as FINN SPARK, Inc. We meet on average once a month. Come and join us, we speak Finnish!

------------------------------------------------
KIPINÄ-KERHO

YHDISTYKSEN LYHYT HISTORIA

Vuonna 1949, Edith Hartin innoittamana ryhmä Suomessa syntyneitä tai suomalaiset sukujuuret omaavia naisia perusti Washingtonissa ainutlaatuisen suomalais-amerikkalaisen yhdistyksen, KIPINÄ-KERHON. Tarkoituksena oli ylläpitää suomalaista kulttuuria sekä suomen kieltä ja antaa materiaalista apua heidän sodan runtelemalle kotimaalleen. Ensimmäiset ponnistukset pyrittiin suuntaamaan vaatteiden ja muiden välttämättömyystarvikkeiden keräämiseen. Ajan mittaan nämä energiset naiset ja heidän puolisonsa ryhtyivät keräämään rahaa suosittujen joulumyyjäisten avulla; myyjäisissä oli tarjolla suomalaisia herkkuja, lasia, kirjoja jne. Tämän hankkeen tuotto on kasvanut tasaisesti ja sillä rahoitetaan lääketieteellisiä, sivistyksellisiä ja vanhustenhoitolaitoksia sekä stipendejä Yhdysvalloissa ja Suomessa. Lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia Yhdysvaltojen verolain 501(C)3 pykälän mukaisesti. Yhdistys on rekisteröity FINN SPARK, Inc. nimisenä. Kokoonnumme keskimäärin kerran kuussa. Tule mukaan, puhumme suomea!

News Items


Selected links:Embassy of Finland

Embassy of Finland on Twitter

Embassy of Finland on Facebook

Finlandia Foundation National Capital Chapter (FFNCC):
Coming Events Calendar

Finlandia Foundation (National):
Events Calendar

American Scandinavian Association:
Coming Events Calendar

Nordic Dancers of Washington, DC:
http://sites.google.com/site/nordicdancersdc

© FINN SPARK
Powered by Wild Apricot Membership Software